Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

КОЛЕКТИВНАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ В СУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ"

Неда Илиева

образование: Предучилищна и НУП - бакалавър
стаж: 7 години
преподава в: подготвителен клас
портфолио: прочети
e-mail:

Петя Петрова

образование: Начална училищна педагогика - магистър
стаж: 20 години
преподава в: 1 "а" клас
портфолио: прочети
e-mail: peti68@abv.bg

Таня Цветина

образование: Педагогика за подготовка на НУ - магистър
стаж: 36 години
преподава в: 1 "б" клас
портфолио: прочети
e-mail: tcvetina@abv.bg

Лила Илиева

образование: Предучилищна и начална училищна педагогика - магистър
стаж: 9 години
възпитател в: 1 "в" клас
портфолио: прочети
e-mail: lila6@abv.bg

Христина Малева

образование: Предучилищна и НУП - бакалавър
стаж: 39 години
преподава в: 2 "а" клас
портфолио: прочети
e-mail:

Румен Костов

образование: Начална училищна педагогика - бакалавър
стаж: 30 години
преподава в: 2 "б" клас
портфолио: прочети
e-mail: rumen_kostov1963@abv.bg

Лена Ганева

образование: Предучилищна и НУП - бакалавър
стаж: 33 години
преподава в: 2"в" клас
портфолио: прочети
e-mail: Lena.Ganeva@abv.bg

Райка Попова

образование: Начална училищна педагогика - магистър
стаж: 30 години
преподава в: 3 "а" клас
портфолио: прочети
e-mail: raika_popova@abv.bg

Светлана Мещерова

образование: Начална училищна педагогика - магистър
стаж: 27 години
преподава в: 3 "б" клас
портфолио: прочети
e-mail:

Лукреция Йошева

образование: Начална училищна педагогика - магистър
стаж: 30 години
преподава в: 3 "в" клас
портфолио: прочети
e-mail: iosheva@abv.bg

Елза Минкова

образование: Начална училищна педагогика - магистър
стаж: 35 години
преподава в: 4 "а" клас
портфолио: прочети
e-mail:

Нелия Стойнева

образование: Начална училищна педагогика - бакалавър
стаж: 29 години
преподава в: 4 "б" клас
портфолио: прочети
e-mail:

Сашка Илиева

образование: Предучилищна и НУП - бакалавър
стаж: 21 години
преподава в: 4 "в" клас
портфолио: прочети
e-mail: sashivil@abv.bg

Нина Георгиева

образование: Начална училищна педагогика - бакалавър
стаж: 14 години
преподава: Английски език
портфолио: прочети
e-mail:

Деян Йорданов

образование: Музикални компютърни технологии - магистър
стаж: 5 година
преподава: Музика
портфолио: прочети
e-mail: akordion@abv.bg