Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

КОЛЕКТИВ

ВЪЗПИТАТЕЛИ СУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ"

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП


ВЪЗПИТАТЕЛИ

НАЧАЛЕН ЕТАП

Георги Караманлиев

образование: Предучилищна и начална училищна педагогика - бакалавър
стаж: 30 години
възпитател в: 1 а клас
портфолио: прочети
e-mail: karamanliev54@abv.bg

Камелия Златанова

образование: Предучилищна и начална училищна педагогика
стаж: 5 години
възпитател в: 1 б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Снежка Янкова

образование: Начален учител - бакалавър
стаж: 22 години
възпитател в: 1 в клас
портфолио: прочети
e-mail:

Татяна Тодорова

образование: Предучилищна и начална училищна педагогика - магистър
стаж:
възпитател в: 2 а клас
портфолио: прочети
e-mail:

Светлана Маринова

образование: Предучилищна и начална училищна педагогика
стаж: 34 години
възпитател в: 2 б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Валентина Русанова

образование: Предучилищна и начална училищна педагогика - магистър
стаж: 14 години
възпитател в: 2 в клас
портфолио: прочети
e-mail:

Милена Митева

образование: Предучилищна и начална училищна педагогика - бакалавър
стаж: 7 години
възпитател в: 3 а клас
портфолио: прочети
e-mail:

Яница Стоянова

образование: Начална училищна педагогика - бакалавър
стаж: 5 години
възпитател в: 3 б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Борислав Блажев

образование: Начална училищна педагогика - магистър
стаж: 20 години
възпитател в: 3 в клас
портфолио: прочети
e-mail: bobyblajev@abv.bg

Наташа Караманлиева

образование: Начална училищна педагогика - магистър
стаж: 26 години
възпитател в: 4 а клас
портфолио: прочети
e-mail:

Петранка Борисова

образование: Начална училищна педагогика - магистър
стаж: 39 години
възпитател в: 4 б клас
портфолио: прочети
e-mail: p_borisova@abv.bg

Цветелина Цонева

образование: Предучилищна и начална училищна педагогика - бакалавър
стаж: 5 години
възпитател в: 4 в клас
портфолио: прочети
e-mail: cvetityyy89@abv.bg

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Виолета Иванова

образование: Учител по биология и химия - магистър
стаж: 18 години
възпитател в: 5а клас
портфолио: прочети
e-mail:

Марияна Цветанова

образование: Учител по география и биология - бакалавър
стаж: 5 години
възпитател в: 5б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Росица Петрова

образование: Начална училищна педагогика - магистър
стаж: 32 години
преподава в: 5в клас
портфолио: прочети
e-mail: r_lambeva@abv.bg

Янислава Заркова

образование:
стаж: 1 година
възпитател в: 5г клас
портфолио: прочети
e-mail:

Здравена Радева

образование:
стаж: 2 години
възпитател в: 6а клас
портфолио: прочети
e-mail:

Боряна Пенева

образование:
стаж: 1 година
възпитател в: 6б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Силвия Димитрова

образование: Предучилищна и начална училищна педагогика - магистър
стаж: 14 години
възпитател в: 6в клас
портфолио: прочети
e-mail:

Десислава Кожухарова

образование:
стаж:
възпитател в: 6 г клас
портфолио: прочети
e-mail:

Жана Георгиева

образование: Българска филология - магистър
стаж: 10 години
възпитател в: 7 а клас
портфолио: прочети
e-mail:

Ралица Димитрова

образование:
стаж: 2 години
възпитател в: 7б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Анелия Ангелова

образование: Учител по биология и химия - магистър
стаж: 34 години
възпитател в: 7в клас
портфолио: прочети
e-mail: angelova05@abv.bg