Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


СИМВОЛИ НА УЧИЛИЩЕТОЕМБЛЕМА

Емблемата на СУ "Димитър Благоев" е изготвена по проект на Пламен Терзиев, учител по изобразително изкуство в училището.

Двете главни букви са абревиатурата на имената на патрона на училището Димитър Благоев. Червеният цвят ги откроява като централни в композицията. Над тях е изобразено слънце, което символизира любовта към науката и напредъка. Вълните под абревиатурата бележат нещо характерно от местоположението на град Свищов - река Дунав. Белият фон зад слънцето, буквите и вълните е символ на чистотата на стремежите, познанието да е приоритетът в работата на ученици и учители.

От външната страна на емблемата на светлосин фон е изписано името на училището и на града, в който то гради историята си. Светлосиният цвят също е свързан с високите пространства, с небесното и символизира неугасващото желание на човека да върви нагоре и да се усъвършенства.