\ СУ "Д. Благоев" - гр. Свищов

Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


СВОБОДНИ МЕСТАСВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

*Информацията се обновява всеки понеделник

КЛАС БРОЙ УЧЕНИЦИ
1а клас
няма свободни места
1б клас
няма свободни места
1в клас
1 свободно място
2а клас
3 свободни места
2б клас
7 свободни места
2в клас
няма свободни места
3а клас
2 свободни места
3б клас
2 свободни места
3в клас
няма свободни места
4а клас
няма свободни места
4б клас
няма свободно място
4в клас
няма свободни места
5а клас
2 свободни места
5б клас
1 свободно място
5в клас
5 свободни места
6а клас
1 свободно място
6б клас
6 свободни места
6в клас
3 свободни места
7а клас
8 свободни места
7б клас
7 свободни места
7в клас
3 свободни места
8а клас
специалонст "Компютърна графика"
2 свободни места
8б клас
профил "Софтуерни и хардуерни науки"
2 свободни места
9а клас
специалонст "Компютърна графика"
няма свободни места
9б клас
профил "Софтуерни и хардуерни науки"
няма свободни места
10а клас
специалонст "Компютърна графика"
няма свободни места
10б клас
профил "Софтуерни и хардуерни науки"
1 свободно място
10в клас
профил "Предприемачески"
4 свободни места
11а клас
специалонст "Компютърна графика"
7 свободни места
11б клас
профил "Софтуерни и хардуерни науки"
едно свободно място
11в клас
профил "Предприемачески"
10 свободни места
12а клас
профил "Изобразително изкуство
8 свободни места
12б клас
профил "Софтуерни и хардуерни науки"
няма свободни места
12в клас
профил "Предприемачески"
6 свободни места