\ СУ "Д. Благоев" - гр. Свищов

Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


СВОБОДНИ МЕСТАСВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

*Информацията се обновява всеки понеделник

КЛАС БРОЙ УЧЕНИЦИ
1а клас
1 свободно място
1б клас
няма свободни места
1в клас
няма свободни места
2а клас
1 свободно място
2б клас
няма свободни места
2в клас
няма свободни места
3а клас
няма свободни места
3б клас
няма свободни места
3в клас
няма свободни места
4а клас
1 свободно място
4б клас
4 свободни места
4в клас
няма свободни места
5а клас
4 свободни места
5б клас
5 свободни места
5в клас
3 свободни места
6а клас
1 свободно място
6б клас
няма свободни места
6в клас
няма свободни места
7а клас
няма свободни места
7б клас
1 свободно място
7в клас
5 свободни места
8а клас
специалонст "Компютърна графика"
няма свободни места
8б клас
профил "Софтуерни и хардуерни науки"
3 свободни места
9а клас
специалонст "Компютърна графика"
няма свободни места
9б клас
профил "Софтуерни и хардуерни науки"
няма свободни места
10а клас
специалонст "Компютърна графика"
няма свободни места
10б клас
профил "Софтуерни и хардуерни науки"
няма свободни места
11а клас
специалонст "Компютърна графика"
няма свобдни места
11б клас
профил "Софтуерни и хардуерни науки"
няма свободни места
12а клас
специалонст "Компютърна графика"
1 свободно място
12б клас
профил "Софтуерни и хардуерни науки"
2 свободни места
12в клас
профил "Предприемачески"
няма свободни места