ПРИЕМ 2017/2018

 

В СУ "Димитър Благоев" се осъществява прием след завършен СЕДМИ клас съгласно Наредба №10 от 01 септември 2016 година за приемане на ученици в държавни и в общински училища.

Училището предлага ТРИ профилирани паралелки с различни профилиращи предмети:.