Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ГРАФИЦИ И РАЗПИСАНИЯ



ГРАФИК НА ПОЧИВНИТЕ, ПРАЗНИЧНИТЕ И НЕУЧЕБНИ ДНИ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ДАТА / ПЕРИОД ОСНОВАНИЕ
15.09.2017 г.
Неучебен ден. Провежда се само час на класа
22.09.2017 г.
Ден на независимостта на България
01.11-05.11.2017 г.
Есенна ваканция
23.12.2017 г - 02.01.2018 г.
Коледна ваканция
03.02-06.02.2018 г.
Междусрочна ваканция

03.03.2018 г.
05.03.2018 г.

Национален празник
Неучебен ден по повод Националния празник

31.0-09.04.2018 г.
Пролетна ваканция І-ХІ клас
30.04.2018 г.
Празник на училището
01.05.2018 г.
Ден на труда
07.05.2018 г.
Неучебен ден по повод Ден на храбростта и празник на българската армия, Гергьовден
21.05.2018 г.

ДЗИ по български език и литература
НВО по български език и литература - 7 клас

23.05.2018 г.
Втори ДЗИ
НВО по математика - 7 клас
24.05.2018 г.
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
25.05.2017 г.
Неучебен ден по повод Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

07.02.2017 г. - за І - ХІІ клас

Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)

01.06.2018 г. – I-IV клас (14 учебни седмици)

15.06.2018 г. – V-VII клас (16 учебни седмици)

29.06.2018 г. – VIII - ХІ клас (18 учебни седмици)