Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ГРАФИЦИ И РАЗПИСАНИЯРАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

В училището е въведена целодневна организация на обучение и възпитание в начален и прогимназиален етап по проект BG051PO001–3.1.06 «Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес», съфинансиран от ЕСФ по ОПРЧР. При тази организация задължителните учебни часове се съчетават с форми на самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт.

Учебните часове за всички ученици от I до XII клас започват сутрин от 08.00 часа по следния график:

за I – II клас:

1 час - 08.00 – 08.35
2 час - 08.50 – 09..25
3 час - 10.00 – 10.35
4 час - 10.50 – 11.25
5 час - 11.40 – 12.15

за III до ХІІ клас

1 час - 08.00 – 08.40
2 час - 08.50 – 09.30
3 час - 10.00 – 10.40
4 час - 10.50 – 11.30
5 час - 11.40 – 12.20
6 час - 12.30 – 13.10
7 час - 13.15 – 13.55

Подготвителната група

започва сутрин от 7.30 часа по следния график:

07.30 – 08.00 – прием и дейности по избор
08.00 – 08.10 – утринна гимнастика
08.10 – 08.40 – закуска
08.40 – 09.10 – педагогическа ситуация 1
09.10 – 09.20 – почивка
09.20 – 09.50 – педагогическа ситуация 2
09.50 – 10.00 – почивка
10.00 – 10.30 – педагогическа ситуация 3
10.30 – 10.40 – почивка
10.40 – 11.10 – педагогическа ситуация 4
11.10 – 12.00 – свободни игри и дейности по избор на открито (на закрито в неподходящо време)
12.00 – 12.30 – изпращане на децата
12.30 – 13.00 – обяд (за децата, които пътуват)

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

започват след обяд по следния график:

Начален етап

Понеделник /трети и четвърти клас/

Блок А – обяд, отдих – 1 час – 13.10 – 13.50 ч.
Блок В – самоподготовка – 2 часа – 13.50 – 15.20 ч.
Блок С – дейности по интереси – 2 часа – 15.30 – 16.50 ч.
Блок А – отдих - 1 час – 16.50 – 17.30 ч.

Вторник - петък /първи - четвърти клас/

Блок А – обяд, отдих – 2 часа – 12.20 – 13.40 ч.
Блок В – самоподг отовка – 2 часа – 13.40 – 15.10 ч.
Блок С – дейности по интереси - 2 часа – 15.20 – 16.40 ч.

Прогимназиален етап

Понеделник

Блок А – обяд, отдих – 2 часа – 13.55 – 15.15 ч.
Блок В – самоподготовка – 2 часа – 15.15 – 16.35 ч.
Блок С – дейности по интереси - 2 часа – 16.35 – 17.55 ч.

Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък

Блок А – обяд, отдих – 2 часа – 13.10 – 14.30 ч.
Блок В – самоподготовка – 2 часа – 14.30 – 15.50 ч.
Блок С – дейности по интереси - 2 часа – 15.50 – 17.10 ч.