Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ГРАФИЦИ И РАЗПИСАНИЯ

ГРАФИК
НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА