Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ГРАФИЦИ И РАЗПИСАНИЯРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ И КЛАСНИТЕ СТАИ

КЛАС КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ КЛАСНА СТАЯ
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА НЕДА ИЛИЕВА

КОРПУС "Б" - НАЧАЛЕН КУРС

ПЪРВИ "А" ПЕТЯ ПЕТРОВА 108
ПЪРВИ "Б" ТАНЯ ЦВЕТИНА 107
ПЪРВИ "В" ЛИЛА ИЛИЕВА 106
ВТОРИ "А" ХРИСТИНА МАЛЕВА 204
ВТОРИ "Б" РУМЕН КОСТОВ 206
ВТОРИ "В" ЛЕНА ГАНЕВА 209
ТРЕТИ "А" РАЙКА ПОПОВА 201
ТРЕТИ "Б" СВЕТЛАНА МЕЩЕРОВА 208
ТРЕТИ "В" ЛУКРЕЦИЯ ЙОШЕВА 205
ЧЕТВЪРТИ "А" ЕЛЗА МИНКОВА 104
ЧЕТВЪРТИ "Б" НЕЛИЯ СТОЙНЕВА 105
ЧЕТВЪРТИ "В" САШКА ИЛИЕВА 202

КОРПУС "А" - СРЕДЕН И ГОРЕН КУРС

ПЕТИ "А" НАДЯ ТОДОРОВА 201
ПЕТИ "Б" ДЕСИСЛАВА ГЕНАДИЕВА 101
ПЕТИ "В" МИЛКА ХРИСТОВА 106
ПЕТИ "Г" АЛБЕНА БОРИСОВА 305
ШЕСТИ "А" ДАНИЕЛА КИРИЛОВА 304
ШЕСТИ "Б" ВЕСЕЛА ГАЧЕВА 306
ШЕСТИ "В" ПЕНКА КОСТЯКОВА 309
ШЕСТИ "Г" АНТОНИЯ КАРКОРОВА 308
СЕДМИ "А" АНИ КИРОВА 302
СЕДМИ "Б" НАТАЛИЯ ГОСПОДИНОВА 301
СЕДМИ "В" ТОДОРКА АЛЕКСАНДРОВА 204
ОСМИ "А" КРЪСТИНКА АЛЕКОВА 403
ОСМИ "Б" МАРИЯ БОРИСОВА 404
ОСМИ "В" МАРИЯ ПЕТРОВА 202
ДЕВЕТИ "А" МАЯ НЕДЕВА 206
ДЕВЕТИ "Б" ЛИЛЯНА ЛЮБЕНОВА 408
ДЕСЕТИ "А" МАРГАРИТА ФИЛИПОВА 402
ДЕСЕТИ "Б" ЕЛВИРА ДАМЯНОВА 405
ЕДИНАДЕСЕТИ "А" НАДЯ СТЕФАНОВА 401
ЕДИНАДЕСЕТИ "Б" АСЕНКА ПАПАЗОВА 205
ДВАНАДЕСЕТИ "А" ИВАНКА КИРИЛОВА 409