Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ГРАФИЦИ И РАЗПИСАНИЯ

ГРАФИК
НА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В СУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ"НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП


КОНСУЛТАЦИИ

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРЕПОДАВАТЕЛ ДЕН ЧАС КЛАСНА СТАЯ
ПЕТЯ ПЕТРОВА
СРЯДА
13.40 - 14.15ЧАСА
108
ТАНЯ ЦВЕТИНА
СРЯДА
13.40 - 14.15ЧАСА
107
ЛИЛА ИЛИЕВА
СРЯДА
13.40 - 14.15ЧАСА
106
ХРИСТИНКА МАЛЕВА
ВТОРНИК
13.40 - 14.15ЧАСА
204
РУМЕН КОСТОВ
ЧЕТВЪРТЪК
13.40 - 14.15ЧАСА
206
ЛЕНА ГАНЕВА
СРЯДА
13.40 - 14.15ЧАСА
208
РАЙКА ПОПОВА
СРЯДА
13.40 - 14.20ЧАСА
201
СВЕТЛАНА МЕЩЕРОВА
ЧЕТВЪРТЪК
13.40 - 14.20ЧАСА
207
ЛУКРЕЦИЯ ЙОШЕВА
ВТОРНИК
13.40 - 14.20ЧАСА
205
ЕЛЗА МИНКОВА
ВТОРНИК
13.40 - 14.20ЧАСА
104
НЕЛИЯ СТОЙНЕВА
ВТОРНИК
13.40 - 14.20ЧАСА
105
САШКА ИЛИЕВА
СРЯДА
13.40 - 14.20ЧАСА
202
НАДЯ ТОДОРОВА
СРЯДА
13.30 - 14.10ЧАСА
203
НИНА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЪК
13.40 - 14.20ЧАСА
203
АНТОНИЯ ДАМЯНОВА
СРЯДА
13.30 - 14.10ЧАСА
кабинет по английски език
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ПРЕПОДАВАТЕЛ ДЕН ЧАС КЛАСНА СТАЯ
АНИ КИРОВА
ПОНЕДЕЛНИК
15.15 ЧАСА
404
АНТОНИЯ ДАМЯНОВА
СРЯДА
14.30 ЧАСА
КАБИНЕТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
АЛБЕНА БОРИСОВА
ПЕТЪК
15.00 ЧАСА
408
АСЕНКА ПАПАЗОВА
ПОНЕДЕЛНИК
15.15 ЧАСА
205
БОРИСЛАВ ЦВЯТКОВСКИ
ПОНЕДЕЛНИК
15.15ЧАСА
208
ВЕЛИНА АТАНАСОВА
СРЯДА
14.30 ЧАСА
404
ВЕСЕЛА ГАЧЕВА
ПОНЕДЕЛНИК
15.15ЧАСА
209
ВЛАДИМИР ПОПОВ
ВТОРНИК
14.30 ЧАСА
104
ГЕОРГИ ГЕРЧЕВ
ВТОРНИК
14.30ЧАСА
КАБИНЕТ ПО МУЗИКА
ДАНИЕЛА КИРИЛОВА
ВТОРНИК
14.30 ЧАСА
406
ДЕСИСЛАВА ВАЧКОВА
ПЕТЪК
14.30ЧАСА
202
ДЕСИСЛАВА ГЕНАДИЕВА
СРЯДА
14.30 ЧАСА
ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН
ДЕЯН ЙОРДАНОВ
СРЯДА
14.30 ЧАСА
КАБИНЕТ ПО МУЗИКА
ЕЛВИРА ДАМЯНОВА
СРЯДА
14.30ЧАСА
405
ИВАНИЧКА НИНОВА
ВТОРНИК
14.30ЧАСА
408
ИВАНКА КИРИЛОВА
СРЯДА
14.30ЧАСА
409
КРАСИМИРА КИРЧЕВА
ВТОРНИК
14.30 ЧАСА
206
КРЪСТИНКА АЛЕКОВА
ВТОРНИК
14.30 ЧАСА
403
ЛИЛЯНА ЛЮБЕНОВА
СРЯДА
14.30 ЧАСА
209
МАРГАРИТА ФИЛИПОВА
СРЯДА
14.30 ЧАСА
402
МАРИНА КИРОВА
ЧЕТВЪРТЪК
14.30 ЧАСА
205
МАРИЯ БОРИСОВА
ВТОРНИК
14.30 ЧАСА
404
МАРИЯ ПЕТРОВА
ПЕТЪК
14.30 ЧАСА
406
МАЯ НЕДЕВА
ПОНЕДЕЛНИК
14.30 ЧАСА
208
МИЛЕН БОЖАНОВ
СРЯДА
14.30 ЧАСА
ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН
МИЛКА ХРИСТОВА
ПОНЕДЕЛНИК
15.15 ЧАСА
402
НАДЯ СТЕФАНОВА
ПОНЕДЕЛНИК
14.30 ЧАСА
408
НАДЯ ТОДОРОВА
СРЯДА
14.40 ЧАСА
401
НАТАЛИЯ ГОСПОДИНОВА
СРЯДА
14.30 ЧАСА
202
НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА
СРЯДА
15.00 ЧАСА
КАБИНЕТ ДТИ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
ВТОРНИК
14.30 ЧАСА
401
ПЕНКА КОСТЯКОВА
СРЯДА
14.30 ЧАСА
205
ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ
ЧЕТВЪРТЪК
14.30 ЧАСА
КАБИНЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
СЕВДАН ЗЛАТАНОВ
ПЕТЪК
14.30 ЧАСА
ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН
ТАНЯ БОЖИНОВА
ПОНЕДЕЛНИК
15.15 ЧАСА
406
ТОДОРКА АЛЕКСАНДРОВА
ЧЕТВЪРТЪК
14.30 ЧАСА
102