Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ГРАФИЦИ И РАЗПИСАНИЯ

ГРАФИК
НА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В СУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ"НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП


КОНСУЛТАЦИИ

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРЕПОДАВАТЕЛ ДЕН ЧАС КЛАСНА СТАЯ
ПЕТЯ ПЕТРОВА
СРЯДА
13.40 - 14.15ЧАСА
108
ТАНЯ ЦВЕТИНА
СРЯДА
13.40 - 14.15ЧАСА
107
ЛИЛА ИЛИЕВА
СРЯДА
13.40 - 14.15ЧАСА
106
ХРИСТИНКА МАЛЕВА
ВТОРНИК
13.40 - 14.15ЧАСА
204
РУМЕН КОСТОВ
ЧЕТВЪРТЪК
13.40 - 14.15ЧАСА
206
ЛЕНА ГАНЕВА
СРЯДА
13.40 - 14.15ЧАСА
208
РАЙКА ПОПОВА
СРЯДА
13.40 - 14.20ЧАСА
201
СВЕТЛАНА МЕЩЕРОВА
ЧЕТВЪРТЪК
13.40 - 14.20ЧАСА
207
ЛУКРЕЦИЯ ЙОШЕВА
ВТОРНИК
13.40 - 14.20ЧАСА
205
ЕЛЗА МИНКОВА
ВТОРНИК
13.40 - 14.20ЧАСА
104
НЕЛИЯ СТОЙНЕВА
ВТОРНИК
13.40 - 14.20ЧАСА
105
САШКА ИЛИЕВА
СРЯДА
13.40 - 14.20ЧАСА
202
НАДЯ ТОДОРОВА
СРЯДА
14.30 - 15.10ЧАСА
403
НИНА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЪК
13.40 - 14.20ЧАСА
203
МАРИЯ БОРИСОВА
ВТОРНИК
14.30 - 15.10ЧАСА
404

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Виолета Иванова

образование: Учител по биология и химия - магистър
стаж: 18 години
възпитател в: 5а клас
портфолио: прочети
e-mail:

Марияна Цветанова

образование: Учител по география и биология - бакалавър
стаж: 5 години
възпитател в: 5б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Росица Петрова

образование: Начална училищна педагогика - магистър
стаж: 32 години
преподава в: 5в клас
портфолио: прочети
e-mail: r_lambeva@abv.bg

Янислава Заркова

образование:
стаж: 1 година
възпитател в: 5г клас
портфолио: прочети
e-mail:

Здравена Радева

образование:
стаж: 2 години
възпитател в: 6а клас
портфолио: прочети
e-mail:

Боряна Пенева

образование:
стаж: 1 година
възпитател в: 6б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Силвия Димитрова

образование: Предучилищна и начална училищна педагогика - магистър
стаж: 14 години
възпитател в: 6в клас
портфолио: прочети
e-mail:

Десислава Кожухарова

образование:
стаж:
възпитател в: 6 г клас
портфолио: прочети
e-mail:

Жана Георгиева

образование: Българска филология - магистър
стаж: 10 години
възпитател в: 7 а клас
портфолио: прочети
e-mail:

Ралица Димитрова

образование:
стаж: 2 години
възпитател в: 7б клас
портфолио: прочети
e-mail:

Анелия Ангелова

образование: Учител по биология и химия - магистър
стаж: 34 години
възпитател в: 7в клас
портфолио: прочети
e-mail: angelova05@abv.bg