Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ГРАФИЦИ И РАЗПИСАНИЯГРАФИК
НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Първата сряда на всеки месец от 17.30 – 18.30 часа – индивидуални срещи на родители и преподаватели, след предварителна уговорка по между им.