РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

 

ПРОЕКТ "УЧИЛИЩЕТО - ЗОНА ЗА ФИЛАНТРОПИЯ"
Национален алианс за работа с доброволци (НАРД) започва дейности по нов проект за мотивиране на младите хора да организират и участват в дарителски и доброволчески кампании. Проектът „Училището – зона за филантропия“ е с продължителност 2 години и е на стойност 55 350 лева.СОУ "Димитър Благоев" е едно от 10-те училища избрани за 2014 година да работят по този проект ... Прочети»

 

 

 

 

БИБЛИОТЕКАТА - ПРОЗОРЕЦ КЪМ СВЕТА

Проектът е насочен към обогатяване и оборудване на училищната библиотека с цел създаване на среда за развитие на дейности и инициативи въвличащи ученици, учители, родители и местната общност за намаляване броя на децата с асоциално поведение и застрашените от отпадане ученици. Основната цел на проекта е да се доизгради училищната библиотека като притегателен център за децата с различни интереси и социален статус... Прочети»

 

« ‹ 1 | 2 | 3 »