ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

 

РОБОТИКА ЗА БЪЛГАРИЯ
Екип от учители и ученици от СОУ "Димитър Благоев" ще бъде подкрепен по програмата "Роботика за България".„Роботика за България“ е по идея и инициатива на SAP Labs България и се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Програмата цели да стимулира интереса на учениците към науката и технологиите.

Прочети»

 

 

Проект BG051PO001-3.1.06: Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес
Целта на проекта е да се подпомогне процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната.

Прочети»