ГРАФИК
за провеждане на изпити с ученици от ХІІ клас,
обучаващи се в самостоятелна форма,
сесия март-април
през учебната 2016/2017 година

 

Дата

Час:

Кабинет

Учебен предмет Комисия по оценяването Комисия за дежурство - квестори

1.

30.03.17 четвъртък

14.00

салон

Физическо възпитание и спорт ЗП

Председател:Десислава Генадиева
Член:
Севдан Златанов

 

2.

04.04.17 вторник

14.00

208

Графичен дизайн и реклама ПП

Председател: Лиляна Любенова
Член:
Тодорка Александрова

1. Росица Петрова
2. Таня Цветина

3.

05.04.17 сряда

14.00

08

Компютърна графика и мултимедия ПП

Председател: Антоанета Дякова
Член: Мая Недева

1. Лила Илиева
2. Елка Петкова

4.

06.04.17 четвъртък

14.00

205

География и икономика ПП

Председател: Марина Кирова
Член:
Тинка Ирманова

1. Албена Борисова
2. Весела Гачева

5.

18.04.17
вторник

14.30

205

Български език и литература ЗП /ПП/

Председател:Пенка Костякова
Член:
Кръстинка Алекова

1. Христина Малева
2. Румен Костов

6.

19.04.17 сряда

14.00

205

Свят и личностЗП

Председател: Десислава Вачкова
Член:
Тинка Ирманова

1. Лена Ганева
2. Райка Попова

7.

20.04.17 четвъртък

14.00

205

Английски език ЗП /ПП/

Председател:Елвира Дамянова
Член:
Надя Тодорова

1. Светлана Мещерова
2. Лукреция Йошева

8.

25.04.17 вторник

14.00

208

Графични техники и оформление на печатни издания ПП

Председател: Весела Гачева
Член: Мариета Николова

1. Десислава Генадиева
2. Милен Божанов

9.

26.04.17 сряда

14.00

205

Математика ПП

Председател: Йорданка Николова
Член:
Николай Николов

1. Сашка Илиева
2. Петя Петрова