Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ

За провеждане на изпити с ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, сесия: първа поправителна, май-юни, учебна 2018/2019 година за ученици съгласно ЗАПОВЕД №1595/17.05.2019 г

Дата Час Кабинет Учебен предмет Комисия по оценяване Комисия дежурство - квестори
1. 22.05.19 г. 14.00 ч. салон Физическо възпитание и спорт - 11 кл. Председател: Десислава Петрова
Член: Милен Иванов

2. 28.05.19 г. 14.00 ч. 208 Компютърна графика - 11 кл. Председател: Мая Недева
Член: Лиляна Любенова
Здравка Ганева
Елка Петкова
3. 29.05.19 г. 14.00 ч. кабинет ИИ История на изкуството и архитектурата Председател: Пламен Терзиев
Член: Владимир Попов
Надя Петрова
Кръстинка Алекова
4. 30.05.19 г. 14.00 ч. кабинет ИИ Иконопис Председател:Владимир Попов
Член:Пламен Терзиев
Ани Кирова
Пенка Котякова
5. 31.05.19 г. 14.00 ч. 208 Работа с мултимедийни продукти Председател: Лиляна Любенова
Член: Мая Недева
Иванка Кирилова
Надя Тодорова
6. 04.06.19 г. 14.00 ч. 205 Български език и литература Председател: Кръстинка Алекова
Член: Ани Кирова
Милка Цветанова
Антония Дамянова
7. 05.06.19 г. 14.00 ч. 205 Философия Председател: Десислава Вачкова
Член: Иваничка Нинова
Наталия Димитрова
Мария Петрова
8. 06.06.19 г. 14.00 ч. 205 Английски език Председател: Красимира Кирчева
Член: Антония Дамянова
Иваничка Нинова
Велина Атанасова
9. 07.06.19 г. 14.00 ч. 205 Биология и здравно образование Председател: Даниела Кирилова
Член: Мария Петрова
Наталия Димитрова
Владимир Попов
10. 10.06.19 г. 14.00 ч. 205 Руски език Председател: Елвира Дамянова
Член: Иванка Кирилова
Пламен Терзиев
Тодорка Александрова
11. 11.06.19 г. 14.00 ч. 205 Физика и астрономия Председател: Маргарита Филипова
Член: Таня Божинова
Марина Кирова
Весела Гачева
12. 12.06.19 г. 14.00 ч. 205 Химия опазване на околната среда Председател: Мария Петрова
Член: Таня Божинова
Маргарита Филипова
Мариета Николова
13. 13.06.19 г. 14.00 ч. 205 Математика Председател: Маргарита Филипова
Член: Велина Атанасова
Даниела Кирилова
Милен Иванов
14. 20.06.19 г. 14.00 ч. 205 География и икономика Председател: Марина Кирова
Член: Милка Цветанова
Албена Борисова
Десислава Генадиева
15. 21.06.19 г. 14.00 ч. 205 История и цивилизация Председател: Иваничка Нинова
Член: Милка Цветанова
Лиляна Любенова
Мая Недева