Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ

За провеждане на изпити с ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, сесия: януари-февруари, учебна 2018/2019 година за ученици съгласно ЗАПОВЕД №940/06.02.2019 г

Дата Час Кабинет Учебен предмет Комисия по оценяване Комисия дежурство - квестори
1. 15.02.19 г. 14.00 ч. салон Физическо възпитание и спорт - 11 кл. Председател: Десислава Петрова
Член: Милен Иванов

2. 18.02.19 г. 14.00 ч. 205 Философия Председател: Десислава Вачкова
Член: Марина Кирова
Лила Илиева
Таня Цветина
3. 19.02.19 г. 14.00 ч. 208 Компютърна графика - 11 кл. Председател: Мая Недева
Член: Лиляна Любенова
Петя Петрова
Елка Петкова
4. 21.02.19 г. 14.00 ч. 205 Физика и астрономия Председател: Маргарита Филипова
Член: Таня Божинова
Елза Минкова
Здравка Ганева
5. 22.02.19 г. 14.00 ч. 208 Работа с мултимедийни продукти Председател: Лиляна Любенова
Член: Мая Недева
Райка Попова
Светлана Мещерова
6. 25.02.19 г. 14.00 ч. 205 История и цивилизация - 11 кл. Председател: Иваничка Нинова
Член: Милка Христова
Нелия Стойнева
Сашка Илиева
7. 26.02.19 г. 14.00 ч. кабинет ИИ История на изкуството и архитектурата Председател: Пламен Терзиев
Член: Владимир Попов
Лена Ганева
Румен Костов
8. 27.02.19 г. 14.00 ч. 205 Биология и здравно образование Председател: Даниела Кирилова
Член: Мария Петрова
Татяна Тодорова
Лукреция Йошева
9. 28.02.19 г. 14.00 ч. кабинет ИИ Иконопис Председател: Владимир Попов
Член: Пламен Терзиев