Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ

За провеждане на изпити с ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, сесия: първа - сесия май, учебна 2017 / 2018 година за ученици от ХІІ клас съгласно ЗАПОВЕД №1593/30.04.2018 г

Дата Час Кабинет Учебен предмет Комисия по оценяване Комисия дежурство - квестори
1. 10.05.18 г. 14.00 ч. 202 Математика Председател: Асенка Папазова
Член: Велина Атанасова
Елка Петкова
Здравка Ганева