Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ

За провеждане на изпити с ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, януари/февруари учебна 2021/2022 година ХІI клас съгласно ЗАПОВЕД №357/04.01.2022 г и ІV клас съгласно ЗАПОВЕД №373/07.01.2022 г