Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМАПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТИ КЛАС

Задължителни учебни часове

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

МУЗИКА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО


Избираеми учебни часове

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

МАТЕМАТИКА