Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕЗАПОВЕДИ

Заповед №827/12.04.2022 г. за провеждане на изпити с учениците, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, сесия: май/юни за учебната 2021/2022 година

Заповед №599/17.02.2022 г. за изменение Заповед №305/04.01.2022 г. в частта наименование на учебен предмет

Заповед №596/17.02.2022 г. за изменение Заповед №305/04.01.2022 г. в частта член на комисия

Заповед №546/07.02.2022 г. за изменение Заповед №373/04.01.2022 г. в частта дата на изпитит

Заповед №544/07.02.2022 г. за изменение Заповед №357/04.01.2022 г. и Заповед №406/19.01.2022 г. частта комисия по оценяването и квестори за провеждане на изпити

Заповед №494/26.01.2022 г. за изменение Заповед №406/19.01.2022 г. в частта член на комисия и квестори

Заповед №412/21.01.2022 г. за изменение Заповед №357/04.01.2022 г. в частта дата на изпитите

Заповед №411/21.01.2022 г. за изменение Заповед №357/04.01.2022 г. в частта график на изпитите

Заповед №406/19.01.2022 г. за изменение Заповед №357/04.01.2022 г. в частта член на комисия и квестори

Заповед №373/07.01.2022 г. за провеждане на изпити с Дилян Иванов Петров, обучаващ се в самостоятелна форма на обучение, сесия: януари/февруари за учебната 2021/2022 година

Заповед №357/04.01.2022 г. за провеждане на изпити учетицив, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, сесия: януари/февруари за учебната 2021/2022 година

Заповед №220/13.12.2021 г. за записване на Кристина Ченквоа в ХІІ клас, самостоятелна форма на обучение, учебната 2021/2022 година

Заповед №163/26.11.2021 г. за условията и реда за организиране и провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 година

Заповед №40/27.09.2021 г. за провеждане на изпити с Дилян Иванов Петров, обучаващ се в самостоятелна форма на обучение, сесия: септември/октомври за учебната 2021/2022 година

Заповед №10/17.09.2021 г. за провеждане на изпити с Ширин Орхаева и Васко Анчев, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, сесия: септември/октомври за учебната 2021/2022 година

Заповед №9/17.09.2021 г. за условията и реда за организиране и провеждане на изпити с ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, учебна 2021/2022 година