Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕЗАПОВЕДИ

Заповед №1077/17.03.2023 г. за изменение Заповед № 128/30.09.2023 г. в частта ден за провеждане на изпита по Български език и литература – ЗУЧ

Заповед №1008/20.02.2023 г. за провеждането на редовна изпитна сесия март 2023 г. за оформяне на годишни оценки на учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 година

Заповед №1007/20.02.2022 г. за условията и реда за организиране и провеждане на изпитите на Алекс Сонев Андреев, ученик в самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/2023 година

Заповед №128/30.09.2022 г. за провеждането на редовна изпитна сесия декември 2022 г. и март 2023 г. за оформяне на годишни оценки на учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 година

Заповед №122/28.09.2022 г. за условията и реда за организиране и провеждане на изпитите на Диляна Иванов Петров, ученицик в самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/2023 година