Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕЗАПОВЕДИ

Заповед №940/06.02.2019 г. за провеждане на изпити с ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, сесия: януари-февруари, учебна 2018/2019 година

Заповед №1132/23.03.2019 г. за провеждане на изпити с ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, сесия: март-април, учебна 2018/2019 година

Заповед №1595/17.05.2019 г. за провеждане на изпити с ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, сесия първа поправителна: май-юни, учебна 2018/2019 година