Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕЗАПОВЕДИ

Заповед №119/16.10.2023 г. за провеждането на редовна изпитна сесия за месец декември 2023 г. и март 2024 г. за оформяне на годишни оценки на учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024

Заповед №2115/13.09.2023 г. за записване на Длиян Петров в самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 година

Заповед №2116/14.09.2023 г. за условията и реда за организиране и провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2023/2024 година

Заповед №2117/13.09.2023 г. за утвърждаване на училищния учебен план на Длиян Петров в самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 година