ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

 

СУ "Димитър Благоев" организира групи за предучилищна подготовка на 5 и 6 годишни деца. Така се осъществява плавен преход от детската градина към началното училище и се осигурява активен подход към социализацията на децата, изграден върху основата на любов и уважение към личността на всяко дете.

 

Уважаеми родители,
ако Вашето дете е на възраст за подготвителен клас, при нас го очакват:
- много добра материална база
- модерни езикови и технологични кабинети
- ученически стол и училищен бюфет
- просторен училищен двор.

В помощ на учениците функционират логопедичен кабинет, педагогически съветник, библиотека, книжарница.

Училището предлага и разнообразни извънкласни дейности, участва в национални и международни проекти, както и в множество обществени прояви.

Заповядайте при нас!

Да учим, творим и се веселим заедно!