Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 

Максимален брой педагогически ситуации
Образователно направление 5 годишни 6 годишни
Български език и литература
3
3
Математика
3
3
Околен свят
2
2
Музика
2
2
Изобразително изкуство
2
2
Физическа култура
3
3
Конструиране и технологии
2
2
Общ брой
17
17
Други дейности по социализацията и възпитанието на децата
13
13
Общ брой часове седмично
30
30
  1. Учебната година започва на 15 септември и приключва на 31 май.
  2. Продължителността на педагогическите ситуации е 20-30 минути.
  3. В подготвителната група се работи съгласно изискванията на Наредба №5 за държавен образователен стандарт за предучилищно образование.
  4. При полудневна организация на учебния ден, с решение на педагогическия съвет, минималния брой педагогически ситуации може да бъде увеличен до 2.

Изтегли>>>