Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ДОКУМЕНТИЗАПОВЕДИ

Заповед №РД06-804/14.09.2022 г. за утвърждаване на реализирания държавен прием за учебната 2022/2023 година