Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


ОЛИМПИАДИ



ГРАФИК НА ОЛИМПИАДИТЕ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ОЛИМПИАДА ОБЩИНСКИ КРЪГ ОБЛАСТЕН КРЪГ НАЦИОНАЛЕН КРЪГ
Математика
11.12.21 г., 9.00 ч
12.02.22 г.
15.04 - 18.04.22 г.
Английски език
21.12.21 г., 14.15 ч.
19.02.22 г.
26.03.22 г.
История и цивилизация
07.01.22 г., 14.15 ч
27.02.22 г., 9.00 ч.
08.04 - 10.04.22 г.
Физика
10.01.22 г., 14.15 ч
19.02.22 г., 14.00 ч.
01.04 - 03.04.22 г.
Философия
10.01.22 г., 14.15 ч.
06.02.22 г., 9.00 ч.
25.03 - 27.03.22 г.
География и икономика
12.01.22 г., 14.15 ч.
26.02.22 г., 9.00 ч.
29.04 - 01.05.22 г.
Химия и опазване на околната среда
17.01.22 г., 14.15 ч.
12.02.22 г., 14.00 ч.
19.03 - 20.03.22 г.
Български език и литература
20.01.22 г., 14.15 ч.
06.03.22 г., 9.00 ч.
17.04.22 г.
Знам и мога
22.01.22 г., 09.00 ч.
26.02.22 г., 9.00 ч.
02.04.22 г.
Химия и опазване на околната среда
18.01.19 г., 14.00 ч.
10.02.19 г., 9.00 ч.
16.03 - 17.03.19 г., РУО-Ямбол
Биология и здравно образование
27.01.22 г., 14.15 ч.
20.02.22 г., 9.00 ч.
26.03 - 27.03.22 г.

Заповед №183 /02.12.2021 г.за организиране и провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2021-2022 година