Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


ОЛИМПИАДИ

РЕЗУЛТАТИ
от проведените олимпиади
през учебната 2021/2022 година

"ЗНАМ И МОГА"

Протокол от общински кръг и класираните ученици за областен кръг

 

"КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ"

Протокол за резултатите на участниците в областен кръг

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Протокол от общински кръг и класираните ученици за областен кръг

 

МАТЕМАТИКА

Протокол за резултатите на участниците в областен кръг 4-6 клас и 7-12 клас

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Протокол за резултатите на участниците в областен кръг

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛАЗАЦИЯ

Протокол за резултатите на участниците в областен кръг

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Протокол за резултатите на участниците в областен кръг

 

ФИЗИКА

Протокол за резултатите на участниците в областен кръг

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Протокол за резултатите на участниците в областен кръг

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Протокол за резултатите на участниците в областен кръг

 

ФИЛОСОФИЯ

Протокол за резултатите на участниците в областен кръг