Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕЗАПОВЕДИ И НАРЕДБИ

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022–2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование