Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Датите на приемните изпити по български език и математика се определят от министъра на образованието в началото на учебната година. Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в 7. клас през учебната 2021-2022 година: