НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

 

ДАТИ за провеждане на НВО

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ

 

Заповед № РД09-1223/28.08.2015 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2015/2016 година

 

Заповед № РД09-1222/28.08.2015 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2015/2016 година

 

Информация за НВО през 2015/2016 учебна година, както и примерни тестове, може да намерите на сайта на МОМН

 

Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

 

СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ