\ СУ "Д. Благоев" - гр. Свищов

Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


MOZABOOKВнедряване на иновации в СУ "Димитър Благоев"

Във връзка с Национална програма „Квалификация“ – Модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура“ екип от СУ „Д.Благоев“ гр. Свищов, под ръководството на директора Цветанка Кирова, на 16.11.2018г. посетиха ПГ по Механотехника – гр. Сливен.

При самото посещение бяха демонстрирани използването на 3D уроци в учебния процес. Тези уроци са създадени чрез използването на системата mozaBook и демонстрирани на сензорен монитор.

Прилаганата иновация е атрактивна, насочва и фокусира вниманието на учениците. Учебното съдържание представено по интерактивен начин провокира интереса на учениците. Системата позволява разработването на онлайн тестове.

СУ „Д.Благоев“ ще приложи новата иновация в своята практика чрез прилаганетона системата mozaBook и закупуването на два сензорни монитора.