ГРАФИК
на дейностите по приема на ученици
в профил "ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ"
след завършен 7 клас за учебната 2017/2016 година
съгласно Наредба №10 от 01.09.2017 година

 

ВИД ДЕЙНОСТ СРОК
1.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТОВЕ ПО:

- ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
19.05.2017 г.
- ПО МАТЕМАТИКА
22.05.2017 г.
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТОВЕТЕ.
до 05.06.2017 г. вкл.
3.
ПОЛУЧАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА С ОЦЕНКИТЕ ОТ ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ.
12.06. - 13.07.2017 г.
4.
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ ПО НАРЕДБА №10 ОТ 01.09.2016 Г. ПИСМЕНО УВЕДОМЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ДОПУСКАНЕТО ИМ ДО УЧАСТИЕ В ПРИЕМА.
16 - 22.06.2017 г.
5.
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
до 27.06.2017 г.
6.
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
28.06 - 30.06.2017 г.
7.
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
до 04.07.2017 г.
8.
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
05 - 07.07.2017 г.
9.
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
10.07.2017 г.
10.
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
11 - 13.07.2017 г.
11.
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
до 17.07.2017 г.
12.
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
18 - 19.07.2017 г.
13.
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
21.07.2017 г.
14.
ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ.
ОПРЕДЕЛЯ СЕ ОТ
ДИРЕКТОРА НА
УЧИЛИЩЕТО
до 04.09.2017 г.
15.
УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ.
до 14.09.2017 г.