Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ"ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

Часовете, определени за профилиращите предмети, се разпределят съгласно Наредба №4 от 30 ноември 2015 година за учебния план и Наредба №7 от 11 август 2016 г. за профилирана подготовка както следва:

І ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

за VІІІ клас – един учебен предмет

- Предприемачество

Общ брой часове – 36 часа


за ІХ клас – три учебни предмета

- Предприемачество

- Информационни технологии

- География и икономика - 36 часа (1 час седмично)

Общ брой часове – 234 часа


за Х клас – два учебни предмета

- Предприемачество

- Информационни технологии

Общ брой часове – 198 часа


ІІ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

за ХІ клас – три учебни предмета

- Предприемачество

- Информационни технологии

- География и икономика - 144 часа (4 часа седмично)

Общ брой часове – 720 часа


за ХІІ клас – три учебни предмета

- Предприемачество

- Информационни технологии

- География и икономика - 124 часа (4 часа седмично)

Общ брой часове – 620 часа