Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ"ОПИСАНИЕ НА ПРОФИЛА

От 2017 година Средно училище "Димитър Благоев" осъществява прием в паралелка в профил "Предприемачески" с интензивно изучаване на чужд език. Срокът на обучение е 5 години. Формата на обучение е дневна.

Приемът се извършва след завършено основно образование и по начин определен от Закона за училищно и предучилищно образование и съгласно Наредба №10 от 01 септември 2016 за организация на дейностите в училищното образование.

Образователната степен е дневна, разделена в два гимназиални етапа.

Училищният учебен план предвижда във втория гимназиален етап профилиращите предмети да са предприемачество, информационни технологии и география и икономика.

Задължителните държавни зрелостни изпити, съгласно чл.132, чл.134 и чл.135 от ЗПУО са:

Чуждоезиково обучение:

Курсът на обучение включва засилено изучаване на английски език.

В паралелката се изучаватсчетоводство и бизнес аализ, дигитален маркетинг и др.

Голяма част от часовете се разпределят за Информационни технологии. В тях се изучават предмети, свързани с бизнес комуникации, електронен бизнес и мултимедийни технологии.

Учениците учат по системата Кеймбридж и след завършване на обучението, получават Сертификат на Кеймбридж.

Заповядайте при нас!

Очакваме ви!