ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ"
прием след завършен 7 клас

 

Средно училище "Димитър Благоев" осъществява прием в профилирана паралелка профил "Предприемачески" след завършен седми клас с разширено изучаване на чужд език. Срокът на обучение е 5 години.

Приемът се извършва с конкурсни изпити след завършен VII клас – съгласно Наредба №10 от 01 септември 2017 година за приемане на ученици в държавни и в общински училища.

Обучението е насочено към предмети, свързани с предприемачеството, маркетниг и реклама, счетоводство на предприятието и пазарна икономика. В часовете по Информационни технологии се изучават както текстообработка, електронни таблици и бази данни, така и приложения, свързани с компютърно счетоводство. В паралелката се изучава география и световна търговия, пари, банки и финансови пазари.

 

Заповядайте при нас!

Очакваме ви!