Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

Часовете, определени за профилиращите предмети, се разпределят съгласно Наредба №6 от 28 май 2001 година за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование както следва:

за ІХ клас – един учебен предмет

- Информационни технологии

Общ брой часове – 162 часа (съгласно Наредба №6 от 28 май 2001 година за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование)


за Х клас – три учебни предмета

- информационни технологии

- английски език - 36 часа (1 час седмично)

- математика - 36 часа (1 час седмично)

Общ брой часове – 180 часа (съгласно Наредба №6 от 28 май 2001 година за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование)


за ХІ клас – три учебни предмета

- информационни технологии

- английски език - 72 часа (2 часа седмично)

- математика - 72 часа (2 часа седмично)

Общ брой часове – 288 часа (съгласно Наредба №6 от 28 май 2001 година за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование)


за ХІІ клас – три учебни предмета

- информационни технологии

- английски език - 62 часа (2 часа седмично)

- математика - 93 часа (3 часа седмично)

Общ брой часове – 403 часа (съгласно Наредба №6 от 28 май 2001 година за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование)

Изучаването на профилиращи предмети не дава право за явяване на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация.