ПРОФИЛ
"СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"
прием след завършен 7 клас

 

Средно училище "Димитър Благоев" осъществява прием в профилирана паралелка профил "Информационни технологии" след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език. Срокът на обучение е 5 години.

Приемът се извършва с конкурсни изпити след завършен VII клас – съгласно Наредба №10 от 01 септември 2017 година за приемане на ученици в държавни и в общински училища.

Обучението по Информационни технологии има дългогодишни традиции. Основните насоки, в които се извършва обучението са компютърна графика, обработка на векторни и растерни изображения, WEB технологии и приложения, мултимедийни технологии, WWW програмиране. В основи се изучават текстообработка, електронни таблици, бази данни, създаване на мултимедийни презентации. С учениците работят преподаватели с богат професионален опит в областта на информационните технологии.

Учениците учат по системата Кеймбридж и след завършване на обучението, получават Сертификат на Кеймбридж.

В края на обучението си учениците от профил “Информационни технологии" след успешно положен изпит получават Сертификат за компютърна грамотност и информационни технологии от Център за професионално обучение, утвърден по европейските стандарти за качество и коректност.

 

Заповядайте при нас!

Очакваме ви!