Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ПЪРВИ КЛАСГРАФИК
на дейностите, свързани с приема на ученици в първи клас
за учебната 2019/2020 година