Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ПЪРВИ КЛАСГРАФИК
на дейностите, свързани с приема на ученици в първи клас
за учебната 2018/2019 година

ДЕЙНОСТИ СРОК МЯСТО
Прием на заявления за записване. до 31.05.2018 г. В електронната система или канцеларията на училището
Дата на първо класиране 05.06.2018 г. Електронната система
Записване на децата в първи клас
- оригинално удостоверение за завършена подготвителна група или декларация от родителя в случай, че детето не е посещавало детска градина
- копие от акта за раждане
- лична амбулаторна карта
- документи, удоостоверяващи предимства, ако има такива
06.06.2018 - 08.06.2018 г.
от 8.30
до 16.30 часа
Канцелария на училището
Обявяване на списъците на записалите се деца. 08.06.2018 г. Вход на училището и сайт на училището
Тест за училищна готовност. от 12.06.2018 г. до 16.06.2018 г. по график Кабинет на психолог и логопед
Обявяване на свободните места след първото записване на учениците. 11.08.2018 г. В електронната система, вход на училището и сайт на училището
Записване на деца след второто класиране 19.06.2018 г. Канцеларията на училището
Прием на заявления и документи за попълване на свободните места юли Електронната система, вход на училището
Записване на новоприетите ученици в първи клас на обявените свободни места. юли - септември Електронна система, вход на училището и сайт на училището
Родителски срещи. 08.06.2018 г. - 18.00 ч.
04.09.2018 г. - 18.00 ч.
Актова зала