Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ПЪРВИ КЛАСГРАФИК
на дейностите, свързани с приема на ученици в първи клас
за учебната 2020/2021 година

ДЕЙНОСТИ СРОК ДЕЙНОСТИ

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Начална дата за кандидатстване - отваряне на електронната система за прием в първи клас
от 04 юни 2020 г.
от 10:00 часа на тази дата могат да се регистрират / редактират / отказват заявлениея за прием
Крайна дата за кандидатстване - затваряне на електронната система за прием в първи клас
08 юни 2020 г.
до 23:59 часа на тази дата могат да се регистрират / редактират / отказват заявлениея за прием
Дата на класиране
11 юни 2020 г.
до 17:00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането
Начална дата на записване
12 юни 2020 г.
от 9:00 часа на тази дата учениците се записват, в училището, в което са приети
Крайна дата на записване
15 юни 2020 г.
до 17:00 часа на тази дата класираните деца се записват / отказват

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Обявяване на свободните места
17 юни 2020 г.
до 17:00 часа на тази дата се обявяват свободните места за второ класиране
Начална дата за кандидатстване - отваряне на електронната система за второ класиране
18 юни 2020 г.
от 10:00 часа на тази дата могат да се регистрират / редактират / отказват заявлениея за прием
Крайна дата за кандидатстване - затваряне на системата
19 юни 2020 г.
до 23:59 часа на тази дата могат да се регистрират / редактират / отказват заявлениея за прием
Дата на класиране
20 юни 2020 г.
до 17:00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането
Начална дата на записване
22 юни 2020 г.
от 9:00 часа на тази дата учениците се записват, в училището, в което са приети
Крайна дата на записване
23 юни 2020 г.
до 17:00 часа на тази дата класираните деца се записват / отказват

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Обявяване на свободните места
24 юни 2020 г.
до 17:00 часа на тази дата се обявяват свободните места за трето класиране
Начална дата за кандидатстване - отваряне на електронната система за трето класиране
25 юни 2020 г.
от 10:00 часа на тази дата могат да се регистрират / редактират / отказват заявлениея за прием
Крайна дата за кандидатстване - затваряне на системата
25 юни 2020 г.
до 23:59 часа на тази дата могат да се регистрират / редактират / отказват заявлениея за прием
Дата на класиране
26 юни 2020 г.
до 17:00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането
Начална дата на записване
29 юни 2020 г.
от 9:00 часа на тази дата учениците се записват, в училището, в което са приети
Крайна дата на записване
30 юни 2020 г.
до 17:00 часа на тази дата класираните деца се записват / отказват

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПРИЕМ

Обявяване на свободните места след трето
30 юни 2020 г.
до 17:00 часа на тази дата се обявяват свободните места след трето класиране
Записване на ученици
25 юни 2020 г.
децата, които не са записани след трето класиране в първи клас, се записват на място в училищата, в които има свободни места