Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ПЪРВИ КЛАСГРАФИК
на дейностите, свързани с приема на ученици в първи клас
за учебната 2017/2018 година

ДЕЙНОСТИ СРОК МЯСТО
Прием на заявления за записване. до 30.05.2017 г. Канцелария на училището
Обявяване на списъци на приетите ученици след първо класиране. 05.06.2017 г. Входа на училището
Записване на децата в първи клас
- оригинално удостоверение за завършена подготвителна група или декларация от родителя в случай, че детето не е посещавало детска градина
06.06.2017 - 13.06.2017 г.
от 8.30
до 16.30 часа
Канцелария на училището
Обявяване на списъците на записалите се деца. 14.06.2017 г. Вход на училището и сайт на училището
Тест за училищна готовност. от 12.06.2017 г. до 16.06.2017 г. по график Кабинет на психолог и логопед
Обявяване на свободните места след записване на учениците. 15.06.2017 г. Вход на училището и сайт на училището
Прием на заявления и документи за попълване на свободните места. 16.06.2017 г. - 30.06.2017 г. Канцелария на училището
Обявяване на свободните места след записване на учениците. 03.07.2017 г. Вход на училището
Записване на новоприетите ученици в първи клас на обявените свободни места. от 04.07.2017 г. Канцелария на училището
Родителски срещи. 06.06.2017 г. - 18.00 ч.
04.09.2017 г. - 18.00 ч.
Актова зала