Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ПЪРВИ КЛАСГРАФИК
на дейностите, свързани с приема на ученици в първи клас
за учебната 2019/2020 година

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
ДАТА ДЕЙНОСТ ПО ПРИЕМА
1.
Начална дата за отваряне на системата 21 май 2019 г.
От 11:00 часа на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за приема
2.
Крайна дата - затваряне на системата 31 май 2019 г.
До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за приемаг
3.
Дата на класиране 04 юни 2019 г.
Обявяване на резултатите от класирането в 17:00 ч.
4.
Начална дата - записване 5 юни 2019 г.
От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети
5.
Крайна дата - записване 7 юни 2019 г.
Of 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват


ВТОРО КЛАСИРАНЕ
ДАТА ДЕЙНОСТ ПО ПРИЕМА
1.
11 юни 2019 г.
Обявяване на свободните места за второ класиране до 17:30 ч.
2.
Начална дата за отваряне на системата 12 юни 2019 г.
От 10:00 часа на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за приема
3.
Крайна дата - затваряне на системата 14 юни 2019 г.
До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за приемаг
4.
Дата на класиране 17 юни 2019 г.
Обявяване на резултатите от класирането в 17:00 ч.
5.
Начална дата за записване 18 юни 2019 г.
От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети
6.
Крайна дата за записване 19 юни 2019 г.
Of 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват


ТРЕТО КЛАСИРАНЕ
ДАТА ДЕЙНОСТ ПО ПРИЕМА
1.
20 юни 2019 г.
Обявяване на свободните места за второ класиране до 17:30 ч.
2.
Начална дата за отваряне на системата 21 юни 2019 г.
От 10:00 часа на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за приема
3.
Крайна дата - затваряне на системата 21 юни 2019 г.
До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за приемаг
4.
Дата на класиране 25 юни 2019 г.
Обявяване на резултатите от класирането в 17:00 ч.
5.
Начална дата за записване 26 юни 2019 г.
От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети
6.
Крайна дата за записване 27 юни 2019 г.
Of 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват