Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ПЪРВИ КЛАСРЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ
В ПРВИ КЛАС
НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Всички деца, кандидатстващи за прием в първи клас, за учебната 2018/2019 година, задължително се регистрират в електронната система.

 1. Необходими документи:
  • заявление от родител;
  • декларация, относно желанието на родителя за целодневно обучение;
  • удостоверение за завършен подготвителен клас/подготвителна група и завършен четвърти клас;
  • декларация на родителя, в случай че детето не е посещавало Поготвителна група/клас.

 2. Заявителят подава заявление по образец и получава входящ номер:
 3. а) или по електронен път (онлайн на сайта за прием);
  б) или на място, в което и да е основно или средно училище в град Свищов.
  Данните от хартиеното заявление се въвеждат, в момента на подаването му, в електронната система от отговорен служител в училището, който дава на заявителя генерирания входящ номер и парола за достъп за последваща редакция през профила на заявителя в специализирания сайт за прием.

 4. Всяко дете има право на една регистрация в системата - само по един от двата начина. За едно дете може да бъде издаден само един входящ номер. Двата начина са равностойни.
 5. Електронната система класира децата до броя на определения капацитет за всяко училище- 22, според обявените от директора свободни места.
 6. До следващо класиране се допускат само некласирани или новорегистрирани деца.
 7. След провеждане на класиране, класираните деца трябва да бъдат записани в училището, в което са приети в указания за класирането срок. Директорът или друго служебно лице, отразява записаното дете в електронната система до изтичане на срока за записване за съответното класиране. Незаписани в този срок деца, автоматично отпадат, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление.
 8. Срокове:
  • За подаване на молби - до 31 май 2018 година;
  • За записване- от 05 юни до 13 юни 2018 година по график.

Заявления се приемат всеки работен ден от 8,00 до 16,30 часа в канцеларията на училището или по електронен път (онлайн на сайта за прием).
Родители на деца със СОП трябва да представят необходимите медицински документи - протокол от ЛКК, ТЕЛК. В една паралелка не може да има повече от три деца със СОП.