Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ПЪРВИ КЛАСПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ
В ПРВИ КЛАС
НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Критерии за прием в първи клас и точки за тях, съгласно Система за прием на деца в първи клас и график на дейностите в учебните заведения на територията на община Свищов за учебната 2018/2019 година

І. Общи критерии

ІІ. Основни критерии

Всички деца, кандидатстващи за прием в първи клас, за учебната 2018/2019 година, задължително се регистрират в електронната система.