ПЪРВИ КЛАС

 

В СУ "Димитър Благоев" са сформирани три паралелки в първи клас
- две паралелка с допълнителни часове по английски език
- една паралелка с допълнителни часове по изобразително изкуство.

При нас ще обучават и възпитават вашите деца висококвалифицирани учители и възпитатели в модерно оборудвани и обзаведени учебни кабинети и зали.
За да са подготвени добре за следващия ден, ви предлагаме занимания в полуинтернатни групи.
За тяхното свободно време са изградени и функционират разнообразни и интересни извъкласни форми, организират се зелени училища и летни лагери.

Уважаеми родители,
Приемете нашата покана!
Изберете нашето училище, за да бъдете спокойни и сигурни за успеха на Вашето дете.
Гаранция за това са :
- новаторството и творчеството на учителите
- условията за изява на ученика
- пълноценното сътрудничество с родителите.

За записване на ученици в първи клас родителите представят копие на акт за раждане, а всички останали документи се попълват в училище!

Заповядайте при нас!

Очакваме ви!