Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


ИЗПИТИГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ

за провеждането на поправителна изпитна сесия дневна форма на обучение септември 2022 г., гимназиален етап за оформяне на годишни оценки на учениците от дневна форма за учебната 2021/2022 година съгласно ЗАПОВЕД №1385/11.07.2022 г.

Дата Час Кабинет Учебен предмет Комисия по оценяване Комисия дежурство - квестори
1. 01.09.22 г. 9.30 ч. 201 Математика - ИУЧ Председател: Весела Гачева
Член: Асенка Папазова
Анелия Русева
Милка Венкова
2. 02.09.22 г. 9.30 ч. 201 Математика - ЗУЧ Председател: Асенка Папазова
Член: Весела Гачева
Севдалина Сидерова
Силвия Тошкова