"КОГАТО СТАНЕМ 100000 - ЩЕ ПОСАДИМ ГОРА"

 

Ученическият съвет и скаутския клуб "Survivor", сформиран към училището по проект "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – „Твоят час“ се включиха в поредната си кампания.

Според древна китайска мъдрост "Ако искаш 1 година благоденствие – засей зърно. Ако искаш 10 години благоденствие – посади дърво. Ако искаш 100 години благоденствие – възпитавай хора."

Възпитавани да правят добро и научени да помагат учениците се включиха в засаждането на 3300 дръвчета, част от инициативата "Когато станем 100 000 – ще посадим гора" и със съдействието на "TarnovoRuns".

След като приключиха със залесяването, учениците показаха своите скаутски умения. Чувството да бъдеш скаут е уникално и за да бъде разбрано, трябва да бъде изживяно. Чрез него децата се образоват, спортуват, развиват полезни умения и качества като оцеляване в природата, толерантност и взаимопомощ. Скаутите показаха как се разпъват палатки и как се борави с компас. С много песни, танци и весело настроение приключи техният ден.

 

25 март 2017
СУ "Д. Благоев" - град Свищов

Към албума »