КРЪГЛА МАСА „ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ“

 

Национален младежки форум организира Кръгла маса „Перспективи пред доброволчеството в България“, която се проведе между 20-22 ноември 2016г. в гр. София.
Цветина Генева от 12а клас, отговорник по проектите към Ученическия Съвет на СУ "Димитър Благоев", бе одобрена след конкурс за участие в кръглата маса.
Ученическият съвет е член на Националния Алианс за Работа с Доброволци (НАРД) от 2 години и на Timeheroes от една, а те са двете най-големи организации за работа с доброволци в България.
Като активни доброволци, темата за Доброволчеството както и неговото развитие и популяризиране представялват интерес за УС.
На срещата бе разработена Национална стратегия за популяризиране и развитие на доброволчеството, както и популяризиране на ползите от него. Сключен бе и меморандум за сътрудничество между всички заинтересовани страни по темата.
Участниците посетиха и Народното събрание.

 

 

23 ноември 2016
СУ "Д. Благоев" - град Свищов

 

Към албума »