ОТКРИТ УРОК ПО ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ

 

В СУ „Димитър Благоев“ се проведе открит урок, част от програмата HealtEDU („Иновативна обучителна методология за здравословно хранене на децата в предучилищно и начално образование“). Проектът цели да формира здравословни хранителни навици сред децата, в домакинствата и в обра-зователните институции, както и да създаде положително отношение към пълноценното хранене. В него са включени уче-ниците от Iб, Iв, IIIб, IVб и IVг клас. Урокът започна с известната на всички деца песничка „Зеленчуци, който не яде“. Учениците взеха участие в забавни здравословни игри и отговаряха на гатанки, с което обогатиха познанията си за плодовете и зеленчуците и техните полезни качества. Също показаха, че разпознават плодовете и по вкус. Това стана ясно в игра, при която малчуганите опитваха киви, банан, портокал, круша и ябълка със затворени очи. Раздаваха се картички с различни здравословни и вредни храни, а те трябваше да ги разпознават и разпределят. За верните си отговори всички деца бяха награждавани с морковчета. Проектът е много важен за подрастващите, защото сега е моментът, когато се формират техните хранителни навици.

 

 

12 декември 2016
СУ "Д. Благоев" - град Свищов

 

Към албума »