НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ

 

Съюз на учениците в България, с подкрепата на община Хасково, организира национална среща на ученическите съвети и парламенти на 21-23 октомври в град Хасково, като част от поредица национални срещи, които ще бъдат проведени с домакинство от различни общини.
Цветина Генева, представител на Ученическия съвет на СУ "Димитър Благоев" - гр. Свищов, бе избрана да представлява Великотърновска област.
На срещата се обсъдиха следните теми:
- Успешният ученически съвет - начин на функциониране и препоръки
- Подготовка на национална инициатива
Представителите се включиха и в симулация на ученически съвет, театрална сцена за градивен ученически съвет и базар на ученическите съвети и парламенти.
Бе проведен и структурен диалог с представители на образователни институции.

 

 

24 октомври 2016
СУ "Д. Благоев" - град Свищов

 

Към албума »