НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА "ЗАЕДНО"

 

Ученици от СУ „Димитър Благоев“ бяха наградени за участие в Национална изложба на творчество на ученици със СОП на тема „Заедно“. Даниел Георгиев, Десислава Петрова, Марин Моллов, Марио Ангелов и Олег Камболиев получиха грамоти и награди.

 

 

 

 

 

16 февруари 2017
СОУ "Д. Благоев" - град Свищов

 

Към албума »