Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2108 ГОДИНАСЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

ВИД ДЕЙНОСТ СРОК
1.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ.
05.03.-16.03.2018 г. вкл.
2.
ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ.
до 18.05.2018 г.
3.
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ПО УЧИЛИЩА, СГРАДИ И ЗАЛИ.
до 18.05.2018 г.
4.
ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ.
до 18.05.2018 г.
5.
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
21.05.2018 г.
6.
ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
23.05.2018 г.
7.
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО ДРУГ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДМЕТ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА
29.05 - 01.06.2018 г.
8.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
до 13.06.2018 г.
9.
ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
22.06.2018 г.СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ

ВИД ДЕЙНОСТ СРОК
1.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ.
02.07.-13.07.2018 г. вкл.
2.
ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ.
до 23.08.2018 г.
3.
ОБОБЩАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ДОПУСНАТИТЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ.
до 24.08.2018 г.
4.
ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ.
24.08.2018 г.
5.
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
28.08.2018 г.
6.
ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
29.08.2018 г.
7.
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО ДРУГ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДМЕТ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА
30.08 - 05.09.2018 г.
8.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
до 10.09.2018 г.