Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНАСЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

ВИД ДЕЙНОСТ СРОК
1.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА В СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТИ И ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ.
03.02.-18.02.2022 г. вкл.
2.
ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ И ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ДОПУСКАНЕ.
до 17.05.2022 г.
3.
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ПО УЧИЛИЩА, СГРАДИ И ЗАЛИ.
до 17.05.2022 г.
4.
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
18.05.2022 г.
5.
ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
20.05.2022 г.
6.
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО ДРУГ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДМЕТ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА
28.05 - 03.06.2022 г.
7.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
до 08.06.2022 г.
8.
ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕСЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ

ВИД ДЕЙНОСТ СРОК
1.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА В СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТИ И ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ.
27.06.-08.07.2022 г. вкл.
2.
ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ И ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ДОПУСКАНЕ.
до 23.08.2022 г.
3.
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ПО УЧИЛИЩА, СГРАДИ И ЗАЛИ
до 24.08.2022 г.
4.
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
28.08.2022 г.
5.
ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
26.08.2022 г.
6.
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО ДРУГ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДМЕТ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА
29.08 - 02.09.2022 г.
7.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
до 08.09.2022 г.
8.
ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ