Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ

БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ за 2020 г.

Отчет за изпълнение на първото тримесечие на държавния бюджет за 2020 г.

Отчет за изпълнение на второто тримесечие на държавния бюджет за 2020 г.

Отчет за изпълнение на третото тримесечие на държавния бюджет за 2020 г.

Отчет за изпълнение на четвъртото тримесечие на държавния бюджет за 2020 г.

Остатъци по дейности към 31.12.2020 г.

 БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ за 2019 г.

Отчет за изпълнение на първото тримесечие на държавния бюджет за 2019 г.

Отчет за изпълнение на второто тримесечие на държавния бюджет за 2019 г.

Отчет за изпълнение на третото тримесечие на държавния бюджет за 2019 г.

Отчет за изпълнение на четвъртото тримесечие на държавния бюджет за 2019 г.

Остатъци по дейности към 31.12.2019 г.

 БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ за 2018 г.

Отчет за изпълнение на първото тримесечие на държавния бюджет за 2018 г.

Отчет за изпълнение на второто тримесечие на държавния бюджет за 2018 г.

Отчет за изпълнение на третото тримесечие на държавния бюджет за 2018 г.

Отчет за изпълнение на четвъртото тримесечие на държавния бюджет за 2018 г.

Остатъци по дейности към 31.12.2018 г.

 БЮДЖЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ за 2017 г.

Отчет за изпълнение на първото тримесечие на държавния бюджет за 2017 г.

Отчет за изпълнение на второто тримесечие на държавния бюджет за 2017 г.

Отчет за изпълнение на третото тримесечие на държавния бюджет за 2017 г.

Отчет за изпълнение на четвъртото тримесечие на държавния бюджет за 2017 г.

Остатъци по дейности към 31.12.2017 г.