ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

 

Бланка на СУ "Д. Благоев"

Декларация за за съгласие за участие на детето в снимки или видео-изображения.

Документи за екскурзия

Декларация за пътуване при организиране на екскурзия

Декларация за получаване на стипендия

Доклад на класния ръководител - забележка

Уведомително писмо до родител за допуснати отсъствия

Уведомително писмо до дирекция "Социално подпомагане"

Уведомително писмо до родител за извършено нарушение

 

 

Молба до директора за отстъствия на ученик

Молба до директора и педагогическия съвет за отсъствия на ученик