ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

 

Заявление-декларация за получаване на стипендия

Бланка на СУ "Д. Благоев"

Декларация за за съгласие за участие на детето в снимки или видео-изображения.

Документи за екскурзия

Декларация за пътуване при организиране на екскурзия

Декларация за получаване на стипендия

Доклад на класния ръководител - забележка

Уведомително писмо до родител за допуснати отсъствия

Уведомително писмо до дирекция "Социално подпомагане"

Уведомително писмо до родител за извършено нарушение

 

 

Молба до класния ръководител за отстъствия на ученик

Молба до директора за отсъствия на ученик