Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


COVID-19НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В СУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - ГРАД СВИЩОВ от 25.11.2021 г

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В СУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - ГРАД СВИЩОВ от 08.11.2021 г

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ТЕСТВАНЕ с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда при възстановяване на присъственото обучение в училище за ученици до 14 години

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ТЕСТВАНЕ с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда при възстановяване на присъственото обучение в училище за ученици над 14 години

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАВИЛНА ХИГИЕНА НА РЪЦЕТЕ

ИНСТРУКТАЖ НА УЧИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ И СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ