Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ГРАФИК НА ДИСТАНЦИОННИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

  1. 9.00 ч. - 9.20 ч.
  2. 9.40 ч. - 10.00 ч.
  3. 10.20 ч. - 10.40 ч.
  4. 11.00 ч. - 11.20 ч.
  5. 11.40 ч. - 12.00 ч.
  6. 12.20 ч. - 12.40 ч.

20 минути часове и 20 минути междучасия.