Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


COVID-19ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАВИЛНА ХИГИЕНА НА РЪЦЕТЕ

ИНСТРУКТАЖ НА УЧИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ И СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ