ПРИЕМНИ ИЗПИТИ
за ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"
след завършен 7 клас

 

Учениците се явяват на Национално външно оценяване по български език и математика.

- български език и литература - 19.05.2017 година
- математика - 22.05.2017 година

- проверка на способностите по изобразително изкуство - 02.06.2017 година
(ПРОГРАМА за конкурсен изпит по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за приемане на ученици в общообразователни и професионални училища след завършен VІІ клас)

 

 

Балът се формира по следния начин

оценката от изпита по БЕЛ
+
оценката от изпита по математика
+
удвоената оценка от изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство
+
оценката по изобразително изкуство от удостоверението за завършен 7 клас
+
оценката по чужд език от удостоверението за завършен 7 клас