ГРАФИК
на дейностите по приема на ученици
в ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"
след завършен 7 клас за учебната 2017/2018 година
съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 година

 

 

ВИД ДЕЙНОСТ СРОК
1.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИE ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ.
5 - 10.05.2017 г.
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧИЛИЩА И ЗАЛИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНСОТИТЕ. ПИСМЕНО УВЕДОМЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ДОПУСКАНЕТО ИМ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ.
до 12.05.2017 г. вкл.
3.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТОВЕ ПО:

- ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
19.05.2017 г.
- ПО МАТЕМАТИКА
22.05.2017 г.
4.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТОВЕТЕ.
до 05.06.2017 г. вкл.
5.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
02.06.2017 г.
6.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ
до 09.06.2017 г. вкл.
7.
ПОЛУЧАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА С ОЦЕНКИТЕ ОТ ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ.
12.06. - 13.07.2017 г.
8.
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ ПО НАРЕДБА №10 ОТ 01.09.2016 Г. ПИСМЕНО УВЕДОМЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ДОПУСКАНЕТО ИМ ДО УЧАСТИЕ В ПРИЕМА.
16 - 22.06.2017 г.
9.
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
до 27.06.2017 г.
10.
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
28.06 - 30.06.2017 г.
11.
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
до 04.07.2017 г.
12.
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
05 - 07.07.2017 г.
13.
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
10.07.2017 г.
14.
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
11 - 13.07.2017 г.
15.
ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
до 17.07.2017 г.
16.
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
18 - 19.07.2017 г.
17.
ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.
21.07.2017 г.
18.
ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ.
ОПРЕДЕЛЯ СЕ ОТ
ДИРЕКТОРА НА
УЧИЛИЩЕТО
до 04.09.2017 г.
19.
УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ.
до 14.09.2017 г.