ЗАПОВЕДИ И УКАЗАНИЯ,
свързани с приема на ученици
В ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"
с прием след завършен 7 клас

 

Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас, в 8. и в 10. клас през учебната 2016 – 2017 година

Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г. за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ