ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"
прием след завършен 7 клас

 

От 2000 година Средно училище "Димитър Благоев" осъществява прием в профилирана паралелка по "Изобразително изкуство" след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език. Срокът на обучение е 5 години.

Приемът се извършва с конкурсни изпити след завършен VII клас – съгласно Наредба №10 от 01 септември 2016 година за приемане на ученици в държавни и в общински училища.

В паралелката се изучават живопис, графика, иконопис и други приложни изкуства. Обучението се извършва от квалифицирани преподаватели, които дават солидно образование и отлична подготовка по рисуване, необходима за кандидатстване във висшите учебни заведения по изкуствата, моден и промишлен дизайн, архитектура и педагогика на изобразителното изкуство.

Учениците учат по системата Кеймбридж и след завършване на обучението, получават Сертификат на Кеймбридж.

Заповядайте при нас!

Очакваме ви!